Vår Affärsidé

 Med säkerhet och precision ska vi snabbt och flexibelt leverera kuvert- och postemballagelösningar.

 

Vår vision är att med uthållig lönsamhet och kundfokusering bli ett företag i världsklass.

53_d7f62d79.png


Om Bong

Bong är en av de ledande leverantörerna av special förpackningar och kuvert produkter i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklam och lätta varor.  Viktiga tillväxtområden i gruppen er förpackning inom retail, e-handel och kuvert marknaden inom Öst-Europa.  Koncernen har en årlig försäljning på cirka 2,1 miljiarder kronor och ca 1500 anställda i 15 länder. 

Bong har starka marknadspositioner i de flesta av de viktiga marknaderna i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter för fortsatt utveckling.  Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på  Nasdaq Stockholm (Small Cap).

 

Read Morningstar fact sheet

AboutBong_SalesMap.jpg