Tyvek

Tyvek är ett lättviktigt och silkeslent material som lämpar sig väl för försändelse av konfidentiella dokument. Materialet är rivsäkert och skyddar värdefullt innehåll som exempelvis juridisk och finansiell korrespondens.

Tyvek Expander är rivsäkert och elastiskt och kan utvidgas upp till 38 mm. Âven om förpackningsmaterialet helt fylls upp går det inte sönder. Det är idealiskt både för att skicka varor inom e-handel och för att skicka rapporter och konfidentiella dokument inom det juridiska och finansiella området.

Den skiftande och lätt skinande ytan ger en speciell kvatitetsupplevelse, också vid beröring.

Använd Tyvek för att bygga upp ditt varumärke och förstärk intrycket med hjälp av din logotyp. Kontakta oss för mer information.


Tyvek E4b Expander Vit 68g 547 x 305 x...

(11810)

F4 P Tyvek 55g PS*

(12718)

Tyvek C4 P 55g PS Vit 229x324

(11782)

Tyvek C4 P V2 55g PS

(11796)

Tyvek B4 P 55g PS

(11784)

Tyvek E4 P 55g PS

(11786)

Tyvek B5 P 55g PS

(11788)

Tyvek C5 P 55g PS

(11790)

Tyvek B4a P 55g PS

(11792)

Tyvek B5 P Expander 55g PS Vit 176x250...

(11840)

Tyvek C4 P Expande 55g PS Vit 229x324x...

(11841)

Tyvek B4a P Expande 55g PS Vit 250x330...

(11842)

Tyvek B4P Expande 55g PS Vit 250x353x3...

(11843)

Tyvek D4 P Expande 55g PS Vit 250x381x...

(11844)

E4 P Tyvek Expande 55g PS Vit 305x406x...

(11846)

Tyvek B4 P 55g PS 20-pck

(10236)

Tyvek B4 P Expande 55g PS 10-pck

(10235)