Privacy Policy

Sekretess Policy

Bong Sverige AB driver webbplatsen bong.se, som tillhandahåller denna tjänst.

Denna sida är till för att informera besökare i vår politik när det gäller insamling, användning och utlämnande av personligt identifierbar Information (PII) för alla som använder vår tjänst.

Om du väljer att använda vår tjänst, så samtycker du till insamling och användning av information i samband med denna policy. Den personligen identifierbara Information som vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Vi kommer inte använda eller dela din information med någon utom enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

 Termerna i denna integritetspolicy har samma betydelser som i våra regler och villkor, som är tillgänglig på bong.se, om inte annat anges i denna sekretesspolicy.

Informationsinsamling och användning

För en bättre upplevelse när du använder vår tjänst, kan vi kräva att du förse oss med viss personligt identifierbar information, inklusive men inte begränsat till ditt namn, telefonnummer, e-postadress och postadress. Informationen vi samlar in kommer att användas för att kontakta eller identifiera dig.

Loggdata

Vi vill informera er om att när du besöker vår Service, samlar vi in information som din webbläsare skickar till oss, detta kallas loggdata.  Denna loggdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol (”IP”)-adress, webbläsarversion, sidor på vår tjänst du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som tillbringas på dessa sidor och annan statistik.

Cookies

Cookies är filer med en liten mängd data som vanligen används som ett anonymt unikt ID. Dessa skickas till webbläsaren från den webbplats som du besöker och sparas på din dator eller din elektroniska enhetens metod för lagring. 

 Vår hemsida använder dessa cookies för att samla information och för att förbättra vår Service. Du har möjlighet att antingen acceptera eller neka dessa cookies, och informeras när en cookie skickas till din dator. Om du väljer att neka våra cookies, kommer du inte att kunna använda vissa delar av vår tjänst.

Service Providers

Vi kan använda tredje parts företag och individer av följande skäl:

Att underlätta vår tjänst;

Att tillhandahålla tjänsten för vår räkning;

Att utföra Service-relaterade tjänster.

eller för att hjälpa oss att analysera hur våra tjänster används.

Vi vill informera våra användare att dessa tredje parter har tillgång till din personligt identifierbara Information. Anledningen är att utföra de uppgifter som tilldelats dem för vår räkning. De är dock skyldiga att inte lämna ut eller använda informationen för andra ändamål.

Säkerhet

Vi värdesätter ditt förtroende att ge oss din personligt identifierbara Information, alltså vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda den. Kom dock ihåg att ingen överföring över internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säkert och tillförlitligt, och vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet. 

Om vi eller våra tjänsteleverantörer överför information ur Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer det endast att överföras med relevant skydd (anges enligt unionsrätten och GDPR).

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du klickar på en tredje parts länk, kommer du att omdirigeras till webbplatsen. Observera att vi inte använder dessa externa webbplatser. Därför, rekommenderar vi dig att granska sekretesspolicyn för dessa webbplatser. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Våra tjänster behandlar inte personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personlig identifierbar information från barn under 16 år. I fall vi upptäcker att ett barn under 16 har tillhandahållit oss personlig information, får vi omedelbart ta bort personliga information från våra servrar. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du känner att ditt barn har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kommer att kunna utföra nödvändiga åtgärder.

Ändringar till denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Därför råder vi dig att granska denna sida regelbundet för eventuella ändringar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan. Ändringar som publicerats på denna sida är effektiv omedelbart.

Uppgifter om data, korrigeringar och dina rättigheter.

Du har rätt att begära en kopia av dina sparade personuppgifter en gång (1x tid) per kalenderår utan kostnad (utom när externa tjänster krävs för att slutföra din begäran). Därefter får du en skriftlig kopia av dessa uppgifter, antingen via registrerad post eller elektroniskt med kvitto inom trettio (30) kalenderdagar om det inte finns förmildrande omständigheter. Du kommer att bli informerad om det finns några förseningar annars. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller vilseledande, kontakta oss omedelbart (se kontaktinformation nedan). Du kan också kontakta din lokala GDPR-myndighet för vägledning och rekommendationer angående korrigering och radering av dina personuppgifter.

Swedish Data Protection Authority:   Datainspektionen     https://www.datainspektionen.se

Bibehållande av personuppgifter
Vi kommer behålla din personliga data så länge som behövs för att kunna utföra och behålla de produkter och tjänster som erbjuds. Detta inkluderar eventuella avtal om fakturering, krediter, registrerade klagomål eller marknadsföring. Personuppgifter som lämnas in av dig för marknadsföring kommer att behållas även om du inte längre använder våra produkter och tjänster om du inte begär att din information ska raderas och tas bort från vår databas.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta Data Protection Manager dpm@bong.com    eller webmaster  personvern@bong.com

 

 

 

 

 

53_d7f62d79png