Våra Värderingar

Ett enda team, förenat av gemensamma värderingar.

Bongs värderingar är vår företagskulturs DNA. De ger uttryck för vad varje enskild medlem i teamet tror på, vårt beteende och vår inställning till utmaningar. Att vara en del av Bong är att dela våra värderingar.

 

 

Bong Code of Conduct

53_d7f62d79png